ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
sajtbírálatra történő nevezésre

HATÁLYOS: 2023. AUGUSZTUS 1.

A jelen Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Magyar Sajtkészítők Egyesülete, mint Szervező (a továbbiakban: Szervező) által a sajtkeszitok.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) és egyéb hirdetési felületeken meghirdetett és a Szervező által megrendezett Sajtversenyeken való részvétel (a továbbiakban: Részvétel) és ehhez kapcsolódó regisztráció (a továbbiakban: Regisztráció) feltételeit az alábbiak szerint:

1. A Szervező adatai

Név: Magyar Sajtkészítők Egyesülete
Székhely: 2655 Szente, Szent Erzsébet út 5.
Képviselő: Hegedűs Imre elnök
Nyilvántartási szám: 13-02-0004734
Adószám: 18713893-1-03
Ügyfélszolgálat adatai:
   Telefon: ………………………
   E-mail: sajtkeszitokegyesulete@gmail.com
Bankszámlaszám: 11703006-20075110

 

2. Általános rendelkezések, az ÁSZF tárgya

2.1. A Szervező, mint Egyesület alapcélja a magyar sajtkultúra fejlesztése, a sajtkészítők szakmai felkészültségének támogatása, a magyar sajtbírálati rendszer fejlesztése ás a magyar kisüzemi és kézműves sajtok elismertségének növelése a fogyasztók körében. A Szervező ennek érdekében Sajtversenyeket (a továbbiakban: Verseny) szervez. A Versenyen történő Részvétellel a résztvevő (a továbbiakban: Résztvevő) jogosulttá válik arra, hogy az általa készített sajtot elbírálják bizonyos, a Szervező által meghirdetett versenykiírásban meghatározott, szakmai szempontokból.

2.2. A Szervező az alábbiak szerint, a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel biztosítja a Versenyeken Résztvevőknek a nevezést és a részvételt. Az ÁSZF a Versenyen történő Részvétel, mint teljesítés feltételeit tartalmazza.

2.3. A Versenyen történő részvétel érdekében végzett Regisztráció során a regisztráló, illetve Versenyekre történő nevezés (a továbbiakban: Nevezés) során a Résztvevő, amennyiben a Szervező szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit.

2.4. A jelen ÁSZF személyi hatálya a Szervezőre és a Résztvevőre terjed ki a Szervező által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában.

2.5. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az egyes Versenyek jelen ÁSZF részét nem képező Versenykiírásai, a Szervező által kínált egyéb termékek és szolgáltatások külön szerződéses feltételei, továbbá a Szervező Adatkezelési Tájékoztatója a Weboldalon elérhetőek, megtekinthetőek, és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a Versenyek helyszínén is nyomtatott formátumban.

2.6. Szervező jogosult a jelen – Weboldalon közzétett – ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, továbbá mindenkori aktuális verziója a Versenyek helyszínein rendelkezésre áll.

3. A Versenyek

3.1 A Versenyek a Szervező által meghirdetett időpontban kerülnek megtartásra a Szervező által meghatározott tartalommal.

3.2 A Versenyekkel kapcsolatos tudnivalók megismerhetők az adott Versenyhez tartozó Versenykiírásban, amely a Weboldal adott Versenyhez tartozó menüpontjára történő kattintással válik elérhetővé.

4. A Regisztráció folyamata

4.1. A Regisztráció a Versenyeken személyesen, vagy a https://nevezes.sajtkeszitok.hu/ oldalon keresztül online módon történik.

4.2 Az online Regisztráció folyamata a következő:

   4.2.1 A Résztvevő – első alkalommal – létrehoz egy személyes profilt (a továbbiakban: Személyes profil) a Weboldalon, enélkül nem lehetséges a nevezési folyamat folytatása. A későbbi Nevezések során már a létrehozott Személyes profilba történő belépéssel történik a nevezés. A Személyes profil létrehozása, azaz a Regisztráció során a Résztvevő megadja e-mail címét és egy általa választott jelszót.

4.2.2 A Résztvevő a Regisztráció utolsó lépéseként a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja jelen ÁSZF tartalmát és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismeréséről is nyilatkozik. A Regisztráció sikerességéről a Szervező visszaigazoló e-mailt küld a Regisztráció során megadott e-mail címre.

4.2.3 A Szervezőt a Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmi nemű felelősség nem terheli, továbbá a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. A Regisztráció és a Nevezés során megadott adatok a folyamat során, annak egész ideje alatt, a Regisztráció befejezéséig/a Nevezés leadásáig szerkeszthetőek/javíthatóak. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Résztvevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a megadott adatok alapján kerül a Nevezési díjról szóló számla kiállításra. A hibásan rögzített adatok módosítására, illetve az online Nevezést érintő adatok módosítására ezen felül a Szervező telefonszámán, vagy az …….@ -…………… email címen is van lehetőség.

4.2.4 A rosszul megadott e-mail cím vagy a Résztvevő postafiókjához tartozó tárhely telítettsége továbbá a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és adott esetben meggátolhatja a Szerződés létrejöttét.

4.3. A Szervező továbbá biztosítja a Verseny helyszínén történő személyes Regisztrációt. A helyszínen regisztráló személyek, mint Résztvevők a Verseny helyszínére történő belépéssel az ÁSZF tartalmát magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

5. A Nevezési díj

5.1. A Verseny részvételének feltétele az adott Versenyre szóló nevezési díj (továbbiakban: Nevezési díj), mint ellenérték befizetése. A Nevezési díjak a Szervező weboldalán kerülnek feltüntetésre Forint pénznemben. A közzétett árak bruttó/ AAM árak, tartalmazzák az adókat és egyéb járulékokat. Amennyiben egyéb költségek esetlegesen felmerülnek, azok a Weboldalon külön megjelenítésre kerülnek.

5.2. A Résztvevő a Személyes fiókjába belépve a Weboldalon kiválasztja a legördülő listából az adott Versenyt, amelyre nevezni kíván, ezt követően az adott Verseny általa megfizetendő Nevezési díja megjelenik a képernyőn.

5.3. A Nevezési díj befizetése az alábbi módokon és határidőkkel lehetséges.

     5.3.1. Személyesen a Versenyek helyszínén, kizárólag készpénzben.

     5.3.2. Bankkártyával történő fizetéssel a regisztrációs felületen keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

     5.3.3. Banki átutalással történő fizetés útján a Szervező …………………………… banknál vezetett ………………. számú bankszámlájára a Versenyt megelőző legkésőbb 3. napig. A Szervező külön felhívja a figyelmet arra, hogy befizetésnek a Nevezési díj bankszámláján történő jóváírása minősül, az átutalás pedig akár több napot is igénybe vehet. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, így a Részvétel biztosítása csak ezt követően lehetséges.

5.4. A Szervező az online befizetésről és a banki átutalásról igazolást, a nevezési sorszámot és számlát küld vissza a Résztvevő számára a regisztrációkor megadott e-mail címre, legkésőbb a Nevezési díj jóváírását követő 48 órán belül, amellyel a Nevezést visszaigazolja, valamint készpénzes befizetés esetén számlát állít ki és küld meg a Résztvevő számára, a Résztvevő által a Regisztráció során megadott névre és címre.

5.5. A Nevezési díj befizetésével a Szervező és a Résztvevő között szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre a Versenyen történő részvétel tárgyában. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szerződés iktatásra, archiválásra nem kerül. A Szerződés egy példánya utóbb hozzáférhető/nem férhető hozzá pdf formátumban.

5.6. A Nevezés kizárólag Nevezési díjnak a Résztvevő által a Szervezőnek történt megfizetése után válik érvényessé. A Nevezés a Nevezés során megjelölt helyszínen és időpontban tartandó Versenyre vonatkozik, más időpontra és Versenyre nem érvényesíthető.  A Nevezés nem ruházható át. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Versenyre csak meghatározott számú Nevezést tud fogadni a Szervező.

5.7. A Szervező fenntartja a jogot a Nevezési díjak változtatására, azzal, hogy a módosított díjak a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba és a már megfizetett Nevezési díjakat nem érinti. A helyszíni Nevezési díjak eltérhetnek a Weboldalon keresztül fizetett nevezési díjaktól.

6. A Nevezés módosítása

6.1. A Nevezés utólagos módosítására a következők szerint van lehetőség. A Résztvevő kérheti a Szervezőtől a befizetett Versenyen történő részvételi lehetőség áthelyezését egy másik, meghirdetett Versenyre, amely legkésőbb a módosítani kívánt Versenyt követő 3 hónapon belül kerül megtartásra. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a saját érdekkörében felmerülő okból nem tud részt venni a rendezvényen, úgy a már kifizetett Nevezési díjat a Szervezőnek nem áll módjában visszautalni.

6.2. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Résztvevő az elállás és felmondás jogát a Nevezési díj kiegyenlítését követően a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakkal összhangban nem gyakorolhatja, mivel a Szerződés szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, amely adott teljesítési időpontra (a Verseny napja) szól. VAGY A Résztvevő az elállási szándékát írásban, az erről szóló nyilatkozatát a ……………………. e-mail címre elküldve köteles közölni a Szervezővel legkésőbb a Verseny kezdetét 24 órával megelőzően.

7. Változás a versenyeket illetően

7.1. A Szervező fenntartja a jogot a Versenyek időpontjának és programjának, valamint a Versenykiírás előzetes módosítására, melyről a Weboldalon, valamint legkésőbb a Verseny helyszínén tájékoztatást tesz közzé. A módosításból eredő Résztvevőknél, valamint harmadik személyeknél jelentkező többletköltségekért, károkért a Szervező nem felelős.

7.2. A Résztvevő Nevezési díjaknak a visszafizetésére akkor tarthat igényt és elállási jogát akkor gyakorolhatja, ha a Versenyek kiírásának fő pontjaiban lényeges változás következik be, ilyen változásnak számít: 
– az adott versenyszám törlése;
– a Verseny időpontjának módosulása másik napra;
– a Verseny helyszínének más városba történő áthelyezése.

7.3. Ha a Verseny kiírásának a fentebb nevezett fő pontjaiban lényeges változás a Versenyt megelőző 24 órán belül következik be, akkor a Résztvevő az elállási jogával a Verseny kezdetét megelőzően bármikor élhet.

7.4. A Verseny – Szervezőnek felróható okból, vagy vis maior okból történő – elmaradása esetén a Szervező visszatéríti a díjakat, minden további kártérítési felelősség nélkül.

8. Felelősség

8.1. A Szervező nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Résztvevőt terheli továbbá a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Weboldalon való nevezés és vásárlás feltételezi a Résztvevő részéről az Internet felhasználó szintű ismeretét és az ezen technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező továbbá nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely online fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, például, ha a Résztvevő a bankkártyája kikerül az ő birtokából. A Szervező különösen nem vállal felelősséget a Weboldalon található fizetési szolgáltató/megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

8.3. A kellékszavatossági jogaink érvényesítése körében a Résztvevő elsősorban a teljesítés kijavítását kérheti. A jelen ÁSZF alapján a Szervező és a Résztvevő közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján 6 (hat) hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

9. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

9.1. A Weboldalon, valamint a Versenyen megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szervező, illetve annak, közreműködői, szerzői jogilag védett és kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szervezők, azok közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Résztvevők haszonszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

10. Termékszavatosság

10.1. A Szervező székhelye, a panaszügyintézés helye, levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma a jelen ÁSZF 1. pontjában található.

10.2. A Résztvevő a Szervező tevékenységével kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szervezővel. A Szervező a szóbeli panaszt rögtön megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szervező a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevő számára legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

10.3. A Szervező az írásbeli panaszt annak beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Résztvevőnek megküldi, elsősorban a Résztvevő által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szervező indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szervező a Résztvevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

10.4. A Résztvevők továbbá a Szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak. A Szervező székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Nógrád Vármegyei Békéltető Testület, székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14., Telefon: 06-32-520-860, E-mail: nkik@nkik.hu, Web: www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu. További Békéltető testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

10.5. Amennyiben a Résztvevő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

11. Felvételek készítése

11.1. A Versenyeken Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Versenyeken hang- és képfelvételek készülhetnek, elsősorban annak érdekében, hogy azt a Szervező a Weboldalán és a közösségi média felületein a Verseny kiemelkedő pillanatainak megörökítése és a Verseny, továbbá a Szervező tevékenységének népszerűsítése érdekében azokat felhasználja. A felvételek lehetnek tömegfelvételek vagy kisebb csoportokat ábrázoló felvételek. Tömegfelvételek esetén az érintettekről közvetlenül és konkrétan nem készül fényképfelvétel, azaz ebben az esetben a felvételeknek kifejezetten nem célja a résztvevők egyedi személyekként való ábrázolása, csak, mint a tömeg részeiként történő bemutatása. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy tömegfelvételek esetén a felvételek készítésének jogalapja a Ptk. 2:48.§ (2) bekezdése.

11.2. Amennyiben a Szervező által a Résztvevők kisebb csoportjáról, kivételes esetben egyes érintettekről felvétel készül, úgy a felvételkészítés előtt egyértelműen ez jelzésre kerül és a Szervező kikéri az érintettek hozzájárulását. Ennek hiányában, amennyiben az érintett a kamerába néz, mosolyog, integet, vagy a fotókészítéshez egyéb módon ráutaló magtartásával beleegyezését adja, az az érintett Ptk. 2:48.§-a (1) bekezdése alapján egyértelmű hozzájárulásaként kezelendő a felvételkészítéshez és a felvétel Szervező általi, fenti célokra történő felhasználásához.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Szervező személyes adatok kezeléséről szóló Adatvédelmi tájékoztatója, a www…………………./privacy-policy címen érhető el.
 

12.2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, az ÁSZF nem szabályozott kérdéseiben a Ptk., valamint a vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések irányadók.

Szente, 2023.08.01.